alonim-baner

לעילוי נשמת

רבקה בת יוכבד ז"ל ת.נ.צ.ב.ה

לעילוי נשמת

יחזקאל בן חוה ז"ל ת.נ.צ.ב.ה

לעילוי נשמת

גילה בת רבקה ז"ל ת.נ.צ.ב.ה

לעלוי נשמת

סיגלית בת חנה ז"ל ת.נ.צ.ב.ה

לעילוי נשמת

שלמה פרג' בן ג'ון ג'ו

haksashot

מאמרים חדשים

שאלות חדשות

1
תגובות
האם יש בגידול תוכי צער בעלי חיים?
קטגוריה: שאלות בהלכה
1
תגובות
קשה לי לא לשמוע מוזיקה בבין המצרים...
קטגוריה: שאלות בהלכה
1
תגובות
האם צריך עונש מוות בישראל?
קטגוריה: תנ"ך ומדרשי חז"ל