לעילוי נשמת
יונה שמחה וקשי בת אסתר
שושנה בת שושנה
ברכה לרפואה שלמה
שושנה מברך/ת את חננאל בן רונית
ברכה לרפואה שלמה
שושנה מברך/ת את אבגייל בת ספיר
ברכה לרפואה שלמה
שושנה מברך/ת את מיכאל שמעון בן ספיר
ברכה לרפואה שלמה
שושנה מברך/ת את יצחק בן שרה
ברכה לרפואה שלמה
שושנה מברך/ת את מתניה בן שושנה
ברכה לרפואה שלמה
שושנה מברך/ת את ספיר בת שושנה
ברכה לרפואה שלמה
נהוראי בן יעל
ברכה להצלחה
לעילוי נשמת
יוסף בן עובדיה