מרגלית מברך/ת את רחל רבקה בת מרסל
ברכה לרפואה שלמה
רחל רבקה מברך/ת את מרגלית בת רחל רבקה
ברכה להצלחה
מירי מברך/ת את דויד דמין בן רחל רעיה
ברכה לפרנסה בשפע
ליאל אורי בת סיגלית
ברכה להצלחה
נ מברך/ת את נינט מרי בת רינה
ברכה לרפואה שלמה
בת אל אמה מברך/ת את שלמה חי בן יהודית
ברכה לפרנסה בשפע
אוריה מברך/ת את יצחק בן נאוה
ברכה לחזרה בתשובה
בת אל אמה מברך/ת את גוליה בת יהודית
ברכה לפרנסה בשפע
בת אל אמה מברך/ת את אברהם בן אמה ז״ל
ברכה לרפואה שלמה
לעילוי נשמת
שלמה בן גולי