אביתר אליהו בן ליאת
ברכה להצלחה
אמיתאי מברך/ת את אסתר בת מרים
ברכה לרפואה שלמה
שרית מעוז מברך/ת את שירן בת רבקה
ברכה לזיווג הגון
יאיר חמיאס מברך/ת את דנה חמיאס בת אילנה
ברכה לפרנסה בשפע
שליחי הקב׳ה מברך/ת את אהובה בת אסתר
ברכה להצלחה
מורן בת ורדה
ברכה לזיווג הגון
מיראל מברך/ת את הילה בת אסתר
ברכה לזרע של קיימא
חיים בן קמיליה מברך/ת את גבריאל ריף בן ליאת
ברכה להצלחה
זוהר בן רחל
ברכה לרפואה שלמה
חסוי מברך/ת את אילנה בת רחל
ברכה לרפואה שלמה