קריאת תהילים

psalms
5616
פעמים זכינו לסיים את כל ספר התהילים להצלחת כלל עם ישראל
67
פרקים נותרו להשלמת ספר התהילים
א
ב
ג
ד
ה
ו
ז
ח
ט
י
יא
יב
יג
יד
טו
טז
יז
יח
כא
כה
כו
כח
כט
לג
לד
לה
לו
לט
מ
מא
מב
מג
מד
מה
מט
נא
נג
נד
נה
נו
נז
נח
ס
סא
סב
סד
סח
סט
ע
עג
עד
עו
עז
עט
פב
פג
פד
פה
פז
צג
צח
צט
קא
קג
קד
קה
קו
קי
קטז
קיז
קיח
קיט 4
קיט 5
קכב
קכו
קכז
קכט
קלא
קלה
קלו
קלז
קמ
קמא
קמד
קמו
קמז
קנ
זכות קריאת התהילים היום יעמוד
 • לעילוי נשמת
  שלמה בן גולי
 • דינה מברך/ת את אלעד רפאל בן דינה ברכה
  ברכה לרפואה שלמה
 • לעילוי נשמת
  מאיר בן אסתר
 • רות בת מרי
  ברכה לזרע של קיימא
 • רות מברך/ת את בועז בן מרי
  ברכה להצלחה
 • רות מברך/ת את דניאל בת מרי
  ברכה לזיווג הגון
 • רחמים רונן מברך/ת את שלומי סלמן בן כרמלה
  ברכה להצלחה
 • רחמים רונן מברך/ת את אסף יוסף בן ליבנת
  ברכה להצלחה
 • חסוי מברך/ת את יהודה מרדכי בן מאיה תהילה
  ברכה להצלחה
 • חסוי מברך/ת את זמירה ציפורה בת מאיה תהילה
  ברכה להצלחה
 • חסוי מברך/ת את אורפז בת מאיה תהילה
  ברכה להצלחה
 • חסוי מברך/ת את שלומי בן אסתר
  ברכה לפרנסה בשפע
 • חסוי מברך/ת את מאיה תהילה בת אסתר
  ברכה לפרנסה בשפע
 • חסוי מברך/ת את עינבר בת אסתר
  ברכה לפרנסה בשפע
 • אסתר בת רחל
  ברכה לרפואה שלמה
 • רחמים רונן מברך/ת את ליבנת בת דבורה
  ברכה להצלחה
 • רחמים רונן מברך/ת את שלומי סלמן בן כרמלה
  ברכה לחזרה בתשובה
 • רחמים רונן בן כרמלה
  ברכה לרפואה שלמה
 • רות בת אסתר
  ברכה להצלחה
 • רות בת אסתר
  ברכה לרפואה שלמה
 • דינה מברך/ת את אליהו בן סוניה
  ברכה לפרנסה בשפע
 • Masha מברך/ת את שי בן ישי בן מאשה
  ברכה לרפואה שלמה
 • מור מברך/ת את עילי בן מעין
  ברכה להצלחה
 • מור מברך/ת את דן בן שושנה
  ברכה לרפואה שלמה
 • פרידה בת לריסה
  ברכה לזיווג הגון
 • חיים ישרא'ל בן יוכבד
  ברכה לחזרה בתשובה
 • חיים ישרא'ל מברך/ת את רחל חן בת אסתר
  ברכה לזרע של קיימא
 • חסוי מברך/ת את רונית בת אסתר לוי
  ברכה לפרנסה בשפע
 • חסוי מברך/ת את עוז,עזרא,בריאות,אושר,הצלחה. בן מזל ז"ל
  ברכה להצלחה
 • חסוי מברך/ת את אבנר,בריאות,אושר,הצלחה. בן סאלי ז"ל
  ברכה לפרנסה בשפע