קריאת תהילים

psalms
8801
פעמים זכינו לסיים את כל ספר התהילים להצלחת כלל עם ישראל
116
פרקים נותרו להשלמת ספר התהילים
זכות קריאת התהילים היום יעמוד
 • רפואת הנפש והגוף מברך/ת את פלורה שחלפה בת יוכבד
  ברכה לרפואה שלמה
 • מיכאל בן מזל
  ברכה לחזרה בתשובה
 • קרן גרציה בת דיאנה
  ברכה לרפואה שלמה
 • יוסף חיים בן מזל
  ברכה לזיווג הגון
 • משה בן איילת
  ברכה לזיווג הגון
 • רון בן רות
  ברכה לפרנסה בשפע
 • רון מברך/ת את עידו בן אורלי
  ברכה להצלחה
 • לעילוי נשמת
  רחמים בן שרה
 • לעילוי נשמת
  רחמים בן שרה
 • רון מברך/ת את עידו בן אורלי
  ברכה לרפואה שלמה
 • לעילוי נשמת
  שושנה בת שבע
 • עדנה מברך/ת את הצלחת ילדי ועם ישראל בן חווה הצלחה בכל
  ברכה להצלחה
 • ליאל שי בן נעמי
  ברכה לזיווג הגון
 • לעילוי נשמת
  ליאור דוד בן שרה
 • לכל הישועות מברך/ת את ספיר בת שושנה
  ברכה לרפואה שלמה
 • טרפה בת סמאי
  ברכה לרפואה שלמה
 • לוטם בת מיכל זיו
  ברכה להצלחה
 • מיכל מברך/ת את אלמוג וסהר בן מיכל
  ברכה להצלחה
 • שלמה מברך/ת את עם ישראל בן השם יתברך
  ברכה לחזרה בתשובה
 • נחמן ונעמי מברך/ת את כולם בן *
  ברכה לפרנסה בשפע
 • נחמן ונעמי מברך/ת את גלעד בן שני
  ברכה להצלחה
 • שלמה מברך/ת את נתנאל בן הילה
  ברכה להצלחה
 • נחמן ונעמי מברך/ת את מיכל בת ידידה
  ברכה לרפואה שלמה
 • נחמן ונעמי מברך/ת את כולם בן *
  ברכה לרפואה שלמה
 • נחמן ונעמי מברך/ת את יוחי בן נעמי
  ברכה לפרנסה בשפע
 • נחמן ונעמי מברך/ת את ספיר בת צביה
  ברכה ללידה קלה
 • אמנון אריה מברך/ת את רותי בת רחל
  ברכה לשלום בית
 • עדנה מברך/ת את הדר ספיר שני שרה בן חווה הצלחה בכל
  ברכה לזרע של קיימא
 • עדנה מברך/ת את הצלחת ילדי ועם ישראל בן חווה הצלחה בכל
  ברכה להצלחה
 • עדנה מברך/ת את עדנה-שמחת חיים בת דייזי
  ברכה לרפואה שלמה