קריאת תהילים

psalms
7446
פעמים זכינו לסיים את כל ספר התהילים להצלחת כלל עם ישראל
92
פרקים נותרו להשלמת ספר התהילים
זכות קריאת התהילים היום יעמוד
 • לעילוי נשמת
  כל נפטרי עמו ישראל בן חוה
 • יניב מברך/ת את כל חולי עמו ישראל בן חוה
  ברכה לרפואה שלמה
 • לעילוי נשמת
  רוזה בת חבוב
 • לעילוי נשמת
  שאול בן תפחה
 • לעילוי נשמת
  דוד בן גורגיה
 • לסוי מברך/ת את הדס בת רוזיטה
  ברכה לזיווג הגון
 • לעילוי נשמת
  דורית בת גורגיה
 • לעילוי נשמת
  דורית בת גורגיה
 • לעילוי נשמת
  אביבה בת גורגיה
 • אסתר מברך/ת את אילן שיבוא לארץ מחול בן אביבה
  ברכה להצלחה
 • אסתר מברך/ת את רוני בן אביבה
  ברכה לרפואה שלמה
 • אסתר מברך/ת את יחזקאל בן רוזה
  ברכה לרפואה שלמה
 • אסתר מברך/ת את אסתר בת אביבה
  ברכה לרפואה שלמה
 • אסתר מברך/ת את אילן בן מטי
  ברכה לרפואה שלמה
 • אסתר מברך/ת את חן בן אסתר
  ברכה לזיווג הגון
 • אסתר מברך/ת את טל חיים בן אסתר
  ברכה לפרנסה בשפע
 • אסתר מברך/ת את מאיה בת שושנה
  ברכה לרפואה שלמה
 • חסוי מברך/ת את אסתר בת הינדא
  ברכה לרפואה שלמה
 • לעילוי נשמת
  רבי דוד יוסף בן סימונה זצוק"ל
 • אורטל מברך/ת את חבצלת בת ברכה סעדה
  ברכה לרפואה שלמה
 • לכל הישועות מברך/ת את יצחק בן שרה
  ברכה לרפואה שלמה
 • לכל הישועות מברך/ת את יצחק בן שרה
  ברכה לרפואה שלמה
 • לכל הישועות מברך/ת את חננאל בן רונעת
  ברכה לפרנסה בשפע
 • לכל הישועות מברך/ת את ספיר בת שושנה
  ברכה לפרנסה בשפע
 • לכל הישועות מברך/ת את יצחק בן שרה
  ברכה לפרנסה בשפע
 • לכל הישועות מברך/ת את מתניה בן שושנה
  ברכה לפרנסה בשפע
 • אורטל מברך/ת את חבצלת בת ברכה סעדה
  ברכה לרפואה שלמה
 • לכל הישועות מברך/ת את יצחק בן שרה
  ברכה לרפואה שלמה
 • לכל הישועות מברך/ת את יצחק בן שרה
  ברכה לרפואה שלמה
 • לכל הישועות מברך/ת את יצחק בן שרה
  ברכה לרפואה שלמה