פרק ד

המשך מסכת פרקי אבות, הפרק עוסק בדרך החיים, דרך ארץ, והקניית חכמת חיים בדרך התורה.

משנה כד

05 מרס 2018  |  נצפה 1930 פעמים
הוא היה אומר: הילודים למות, והמתים להחיות, והחיים לדון, לידע להודיע ולהיודע, שהוא אל, הוא…

משנה כב

06 פברואר 2018  |  נצפה 1425 פעמים
רבי אלעזר הקפר אומר: הקנאה, והתאוה, והכבוד מוציאין את האדם מן העולם.

משנה כא

22 ינואר 2018  |  נצפה 1773 פעמים
אלישע בן אבויה אומר: הלומד ילד למה הוא דומה, לדיו כתובה על ניר חדש, והלומד…

משנה כ

16 ינואר 2018  |  נצפה 1271 פעמים
שמואל הקטן אומר: "בנפול אויבך אל תשמח, ובכשלו אל יגל לבך, פן יראה ה' ורע…

משנה יט

03 ינואר 2018  |  נצפה 1663 פעמים
רבי שמעון בן אלעזר אומר: אל תרצה את חברך בשעת כעסו, ואל תנחמנו בשעה שמתו…

משנה יח

26 דצמבר 2017  |  נצפה 944 פעמים
הוא היה אומר: יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה, מכל חיי העולם הבא.ויפה…

משנה יז

21 נובמבר 2017  |  נצפה 1023 פעמים
רבי יעקב אומר: העולם הזה דומה לפרוזדור בפני העולם הבא, התקן עצמך בפרוזדור, כדי שתכנס…

משנה יא

05 נובמבר 2017  |  נצפה 1189 פעמים
רבי אליעזר בן יעקב אומר: העושה מצוה אחת, קונה לו פרקליט אחד. והעובר עבירה אחת,…

משנה טז

18 יולי 2017  |  נצפה 958 פעמים
רבי ינאי אומר: אין בידינו לא משלות הרשעים ואף לא מיסורי הצדיקים. רבי מתיא בן…

משנה טו

12 יולי 2017  |  נצפה 882 פעמים
רבי נהוראי אומר: הוי גולה למקום תורה, ואל תאמר שהיא תבוא אחריך, שחברך יקימוה בידך,…

משנה יד

04 יולי 2017  |  נצפה 804 פעמים
רבי יהודה אומר: הוי זהיר בתלמוד, ששגגת תלמוד עולה זדון, רבי שמעון אומר: שלושה כתרים…

משנה יג

27 יוני 2017  |  נצפה 857 פעמים
רבי אליעזר בן שמוע אומר: יהי כבוד תלמידך חביב עליך כשלך, וכבוד חברך כמורא רבך,…
עמוד 1 מתוך 2