קריאת תהילים

psalms
6379
פעמים זכינו לסיים את כל ספר התהילים להצלחת כלל עם ישראל
146
פרקים נותרו להשלמת ספר התהילים
זכות קריאת התהילים היום יעמוד
 • חן בת רחל
  ברכה להצלחה
 • לעילוי נשמת
  רבי דוד יוסף בן סימונה זצוק"ל
 • סימון מברך/ת את מטר בת ענת
  ברכה לזיווג הגון
 • שןשנה מברך/ת את אבגייל בת ספיר
  ברכה לרפואה שלמה
 • שושנה מברך/ת את מיכאל שצעון בן ספיר
  ברכה לרפואה שלמה
 • שושנה מברך/ת את מתניה בן שושנה
  ברכה לרפואה שלמה
 • שושנה מברך/ת את ספיר בת שושנה
  ברכה לרפואה שלמה
 • יצחק מברך/ת את ציון בן רחל
  ברכה לרפואה שלמה
 • בלה מברך/ת את אלקסנדר בן בלה
  ברכה לזיווג הגון
 • צבי בן פיבי
  ברכה לפרנסה בשפע
 • צבי מברך/ת את אסתר בת באשי עדנה
  ברכה לרפואה שלמה
 • לעילוי נשמת
  רבי ישראל אבוחצירא בן עישה
 • אברהם אבי פחימה מברך/ת את יפה פחימה בת דינה
  ברכה לרפואה שלמה
 • אנונימי מברך/ת את ניצה בת תמר
  ברכה לרפואה שלמה
 • לעילוי נשמת
  מוריס בן רבקה
 • לעילוי נשמת
  לאה בת סלימה
 • לעילוי נשמת
  צדוק בן סלימה
 • לעילוי נשמת
  נזימה בת בניה
 • יגאל בן בתיה
  ברכה להצלחה
 • מזל מברך/ת את חיים בן סילביה ברכה
  ברכה לרפואה שלמה
 • לירון מברך/ת את אליעזר בן פרידה
  ברכה להצלחה
 • לעילוי נשמת
  סימה בת לאה
 • מזל מברך/ת את ליטל בת שרה
  ברכה לרפואה שלמה
 • סיגי מברך/ת את שלמה בן אסתר
  ברכה לרפואה שלמה
 • סיגי מברך/ת את מיכל בת רוזי
  ברכה לרפואה שלמה
 • לעילוי נשמת
  ישראל בן סלימה
 • לעילוי נשמת
  דוד בן שולמית
 • לעילוי נשמת
  נעמי בת חביבה
 • לעילוי נשמת
  דוד בן סלימה
 • לעילוי נשמת
  מלכה בת בניה