קידוש וסעודות שבת

הלכות קידוש והבדלה, ודיני שלשת סעודות השבת. ביאור מקיף על כל מצוות הסעודות בשבת.

שימו לב: כיון וסדרת הרצאות היא זו - ההרצאות מופיעות בסדר יורד מהראשונה אל האחרונה.

יין של קידוש

03 אוגוסט 2014  |  מאת:  |  נצפה 16831 פעמים
דיני היין של קידוש, שיעור שתיית היין, איזהו יין כשר ואיזהו יין פסול לעשות עליו קידוש.

יין של קידוש חלק ב

15 ספטמבר 2014  |  מאת:  |  נצפה 16322 פעמים
המשך דיני היין של קידוש, האם יין לבן כשר לקדש עליו, והאם אפשר למזוג יין אדום ויין לבן יחד לקידוש.

יין של קידוש חלק ג

09 פברואר 2015  |  מאת:  |  נצפה 12716 פעמים
המשך דיני היין של קידוש, על איזה יין אפשר לברך בורא פרי הגפן, וכמה השיעור של מים מותר לערב ביין.

יין של קידוש חלק ד

21 יוני 2015  |  מאת:  |  נצפה 11680 פעמים
פרטי דינים ביין של קידוש, יין צימוקים ויין ענבים, איזה סוגי יין כשרים לברכה ועוד.

קידוש במקום סעודה חלק א

01 ספטמבר 2015  |  מאת:  |  נצפה 10901 פעמים
דיני קידוש במקום סעודה, היכן צריך לעשות קידוש וחיוב הסעודה שלאחר מכן, ובאיזה סעודה יוצאים ידי חובה.

קידוש במקום סעודה חלק ב

08 ספטמבר 2015  |  מאת:  |  נצפה 11472 פעמים
המשך דיני קידוש במקום סעודה, מה דין הסעודה וכיצד אפשר לעשות סעודה מועטת לצאת י"ח קידוש במקום סעודה.
עמוד 2 מתוך 2