קידוש וסעודות שבת

הלכות קידוש והבדלה, ודיני שלשת סעודות השבת. ביאור מקיף על כל מצוות הסעודות בשבת.

שימו לב: כיון וסדרת הרצאות היא זו - ההרצאות מופיעות בסדר יורד מהראשונה אל האחרונה.

קידוש של שבת ויום טוב

09 פברואר 2014  |  מאת:  |  נצפה 13233 פעמים
הלכות ודיני קידוש בשבת ובימים טובים, האם הקידוש מהתורה או מדרבנן.

קידוש ליל שבת חלק ב

17 פברואר 2014  |  מאת:  |  נצפה 15016 פעמים
המשך דיני קידוש, מנהג לקידוש בבית הכנסת ועוד הלכות ודינים.

קידוש ליל שבת חלק ג

05 מרס 2014  |  מאת:  |  נצפה 14641 פעמים
האם נשים חייבות בקידוש ליל שבת, ומתי יוצאים ידי חובת קידוש בלילה?

קידוש ליל שבת חלק ד

26 מרס 2014  |  מאת:  |  נצפה 15358 פעמים
המשך דיני קידוש, מה הדין שאין לו יין אלא לקידוש אחד, מה עדיף קידוש היום או קידוש הלילה, ועוד דיני עדיפות בין ליל…

סידור שולחן השבת

27 מאי 2014  |  מאת:  |  נצפה 15876 פעמים
דיני סידור השולחן שבת, כיצד מניחים את הלחם בשולחן ומנהגים שונים בעריכת השולחן

כוס של קידוש חלק א

15 יוני 2014  |  מאת:  |  נצפה 15179 פעמים
הלכות כוס של ברכה, איך מכינים את הכוס, כיצד מוזגים את היין ודיני כוס שנפגמה.

כוס של קידוש חלק ב

30 יוני 2014  |  מאת:  |  נצפה 15637 פעמים
המשך הלכות כוס של ברכה, כיצד נפגמת הכוס ואיך מתקנים אותה, צורת הכוס ועוד דיני כוס של קידוש.

סדר קידוש של שבת

08 יולי 2014  |  מאת:  |  נצפה 15692 פעמים
הסדר הנכון על פי עדות שונות לעשות קידוש של שבת, אמירת שלום עליכם ואשת חייל ועוד.
עמוד 1 מתוך 2