קידוש במקום סעודה חלק ב

מאת: 
ת. פרסום: 08 ספטמבר 2015
המשך דיני קידוש במקום סעודה, מה דין הסעודה וכיצד אפשר לעשות סעודה מועטת לצאת י"ח קידוש במקום סעודה.
  • הלכות
  • הרב בנימין מועלם
  • תשע"ה
  • עד 30 דקות
  • shidurim.rabanim.net/shidurim/shidurim-flv/daniel/SHABAT/SEUDOT/SEUDA2.mp4