קידוש ליל שבת חלק ג

מאת: 
ת. פרסום: 05 מרס 2014
האם נשים חייבות בקידוש ליל שבת, ומתי יוצאים ידי חובת קידוש בלילה?
  • הלכות
  • הרב בנימין מועלם
  • תשע''ד
  • עד 30 דקות
  • shidurim.rabanim.net/shidurim/shidurim-flv/daniel/SHABAT/SEUDOT/KIDUSH3.mp4