הצגת פריטים הקשורים לתגית: סחיטה - ישיבת אור דוד

שימוש עם מגבונים בשבת

המשך לדיני הלכות סוחט בשבת, האם מותר להשתמש עם מגבונים לצורך ניקוי תינוק וכן אדם רגיל או שאסור שיש בזה איסור סוחט המים שבמגבון.
קטגוריה: מלאכות שבת

סחיטת ירקות וכבושים בשבת

המשך לדיני הלכות סוחט בשבת, ובפירוט על סחיטת ירקות הכבושים והשלקות, האם מותר לסוחטם או לא?
קטגוריה: מלאכות שבת

סחיטת פירות בשבת חלק ב

המשך לדיני הלכות סחיטת פירות בשבת, פירוט רחב כיצד מותר לסחוט פירות ובאלו מקרים אסור לסוחטם.
קטגוריה: מלאכות שבת

סחיטת פירות בשבת חלק א

המשך לדיני הלכות סחיטת פירות בשבת ופירוט רחב על איזה פירות חייב משום סוחט, ומה הדינים לפירות שבזמן הפוסקים היו לא רגילים לסוחטם ובזמננו יש רגילות לסוחטם.
קטגוריה: מלאכות שבת