ברירה בדבר לח

מאת: 
קטגוריה: מלאכות שבת
ת. פרסום: 19 יולי 2017
המשך לדיני מלאכת בורר בשבת, האם מותר לברור מתוך מאכל או דבר שהוא לח, כגון אדם הרוצה להוציא מוצק מתוך משקה, האם מותר או אסור משום מלאכת בורר?
  • שבת
  • הרב בנימין מועלם
  • תשע"ז
  • עד 30 דקות
  • shidurim.rabanim.net/shidurim/shidurim-flv/daniel/SHABAT/MELAHOT/Lah.mp4