הצגת פריטים הקשורים לתגית: פרשת קדושים - ישיבת אור דוד

פרשת קדושים - והייתם לי קדושים

מפרשת השבוע אנו צריכים ללמוד את המעלה המיוחדת שיש לעם ישראל של הקדושה שאם יש קדושה זוכים לכל הברכות.
קטגוריה: אור הפרשה

פרשת קדושים

אחד מהציווים של התורה היא נתינת לקט שכחה ופאה, להזכיר לנו לא לשכוח גם את העניים מבני עמנו.
קטגוריה: פרשת שבוע

פרשת קדושים

דבר אל כל עדת בני ישראל ואמרת אליהם קדושים תהיו כי קדוש אני ה' אלהיכם:
קטגוריה: פרשת שבוע