לקבל מתנות

מאת: 
ת. פרסום: 18 מאי 2017
בפרשת השבוע אנו קוראים שכל מי שמקיים את דרכיו של הקב"ה מרוויח ונמצא תחת השגחת ה' יתברך, וכמה דבר זה נשגב ומרומם להיות מחוברים לה' ולקבל מתנות ממנו.
  • תורה ומצוות
  • הרב אליהו רוסתמי
  • תשע"ז
  • עד 30 דקות
  • shidurim.rabanim.net/shidurim/shidurim-flv/daniel/PARASHA/77/Behukotay.mp4