פרשת דברים - הדרך לתוכחה

מאת: 
ת. פרסום: 11 אוגוסט 2016
כמה חובה עלינו ללמוד ולהבין את הדרך הנוכנה להוכיח את בני אדם וכל שכן את קרובינו הבנים או התלמידים, אשר יקבלו את התוכחה ולא יבעטו וימרדו בדבר.
  • התבוננות
  • הרב אליהו רוסתמי
  • תשע"ו
  • עד 30 דקות
  • shidurim.rabanim.net/shidurim/shidurim-flv/daniel/PARASHA/76/Dvarim.mp4