פרשת נשא - מעשר כספים

מאת: 
ת. פרסום: 09 יוני 2016
לכולם נראה שמי שנותן מעשר מפסיד אבל הקב"ה הבטיח שמי שמקצץ מכספו משמים נותנים לו ומשלמים לו יותר ממה שנתן.
  • תורה ומצוות
  • הרב אליהו רוסתמי
  • תשע"ו
  • עד 30 דקות
  • shidurim.rabanim.net/shidurim/shidurim-flv/daniel/PARASHA/76/NASO.mp4