פרשת שמות - שמירת המסורת

מאת: 
ת. פרסום: 05 ינואר 2016
כמה חשוב לנו לשמור על הגחלת שקיבלנו במסורת מאבותינו ולהמשיך לדאוג לשלא תכבה להמשך דורותינו
  • יהדות
  • הרב אליהו רוסתמי
  • תשע"ו
  • עד 30 דקות
  • shidurim.rabanim.net/shidurim/shidurim-flv/daniel/PARASHA/76/SHMOT.mp4