פרשת וישב - יוסף הצדיק

מאת: 
ת. פרסום: 25 נובמבר 2015
בפרשת השבוע אנו נפגשים עם יוסף הצדיק סמל הטהרה והקדושה שממנו אנו יכולים ללמוד לכל מהלך חיינו בקדשותו של האדם
  • אמונה וביטחון
  • הרב אליהו רוסתמי
  • תשע"ו
  • עד 30 דקות
  • shidurim.rabanim.net/shidurim/shidurim-flv/daniel/PARASHA/76/VAYESHEV.mp4