פרשת בא - הזדרזות לתשובה

מאת: 
ת. פרסום: 12 ינואר 2016
השאלה המפרוסמת מה פרעה אשם לקבל את המכות, הרי הקב"ה הכביד את ליבו וא"כ מה הבחירה כלל?
  • יהדות
  • הרב אליהו רוסתמי
  • תשע"ו
  • עד 30 דקות
  • shidurim.rabanim.net/shidurim/shidurim-flv/daniel/PARASHA/76/BO.mp4