שאלה לגבי ספר שמואל א

דוד אריאל
שלום כבוד הרב.
אנו יודעים שחנה הודתה לשם על הישועה שהוא העניק לה בהולדת שמואל.
והינה במלחמה הראשונה של שאול אחרי שהומלך כנגד נחש העמוני העם לא הודה לקב"ה על הנס שעשה ושמואל גער בהם שחטאו ונטשו את השם יתברך כי ביקשו מלך ככל הגוים וחשבו שניצחונם שבגלל כוחם.
צידקיהו שהיה צדיק כמו ישעיהו שכל העם היו יראים ולומדי תורה לא הודה לקב"ה על הנס נגד אשור כי הוא ידע שהקב"ה יעשה נס ובשמים קיטרגו שלא הודה ועקב כך לא בא משיח.
שמואל אחרי שנזף בעם התפלל עבורם והודה לקב"ה על הנס.
האם אפשר לומר ששמואל סוגר מעגל ומודה לקב"ה על הישועה כמו שאימו חנה הודתה לקב"ה על ישועתה?