מדוע יש מחלוקת ביהדות, בהלכה ובהשקפה?

אבי
אני קצת מבולבל מכל המחלוקות ביהדות בין אם זה הלכה או השקפה ועוד. כי כל המחלוקות הוא מה היה דעתו של תנא או חכם בכמה מאות שנים לפניו ואיך אפשר לחלוק בכזה תקיפות אם לא ידעו מה קרה? לדוגמא אם נשיא אחד החליט לכבוש מדינה אחרת אפשר לפרשן אופציות למה הוא החליט לכבוש אבל אף אחד לא יכול להגיד שהשני טועה

התשובה שהתקבלה

הרב יורם סרי
שני, מאי 18 2020, 22:13
שלום רב,
יש שבעים פנים לתורה, וכלום אמת, כמו שהגמ' אומרת מה חשבה אסתר כשאמרה "ישנו איש אחד" ויש שם כמה דעות, והסיכום שהכל נכון.
וכן הגמרא בגיטין מספרת על מעשה פלגש בגבעה וז"ל: כתיב (שופטים יט, ב) ותזנה עליו פילגשו רבי אביתר אמר זבוב מצא לה ר' יונתן אמר נימא מצא לה. כלומר יש מחלוקת בגמ' מדוע הוא גירש אותה מביתו, האם מצא באוכל שהכינה לו זבוב או שערה.
ממשיכה הגמ' לספר שר' אביתר מצא את אליהו הנביא. שאל אותו מה עושה הקב"ה עכשיו? א"ל עוסק במעשה פילגש בגבעה. שאל אותו ומה הקב"ה אומר בעניין המחלוקת? אמר לו אליהו: כך אומר הקב"ה: "אביתר בני כך הוא אומר יונתן בני כך הוא אומר".
שאל אותו וכי יש ספק כלפי הקב"ה? וכי הקב"ה לא יודע מה קרה באותו מעשה?
ענה לו אליהו: אלו ואלו דברי אלהים חיים! הן זבוב מצא ולא הקפיד נימא מצא והקפיד!
רואים מכאן שאף שיש מחלוקת במציאות מה קרה באותו מעשה, אלו ואלו דברי אלוקים חיים.
יש בזה עוד אריכות דברים, אבל אין כעת זמני לזה.
בברכה.
The reply is currently minimized הצג