האם מי שנרצח הולך לגן עדן?

חיים
שלום,
מי שנרצח הולך לגן עדן?

התשובה שהתקבלה

הרב רועי בנימין
חמישי, מאי 12 2016, 08:47
שלום רב,
בפרקי אבות נאמר על הלל הזקן שהוא ראה גולגולת אחת צפה על פני המים אמר לה על דאטיפת אטיפוך וסוף מטיפייך יטופון. והביאור הוא: על זה שהרגת בעבר - הרגו אותך עכשיו, וסוף מי שהרג אותך שיהרגו אותו, מפני שמגלגלים חובה משמיים על ידי חייב. וכן נאמר בגמרא במכות על הפסוק והאלקים אנה לידו - וכי הקב"ה מגלגל לאדם רצח? אלא שאדם אחד רצח בעבר במזיד ללא עדים ולכן לא עשו לו כלום, ואדם אחר רצח בשוגג ולא נודע הדבר. מה עושה הקב"ה? מזמן את שניהם לפונדק אחד, הרוצח בשוגג עולה על סולם ונופל על הרוצה במזיד והורגו, וראו עדים את הדבר והגלו אותו (שכן רוצח בשוגג היה גולה לעיר מקלט). נמצא, מי שרצח במזיד נהרג ומי שרצח בשוגג גולה.
אם אתם שואלים שמי שנרצח הולך לגן עדן ישר בגלל הזכות הזו זה אינו, רק מי שנרצח בגלל שהוא יהודי, אז מובטח לו דרגה גבוהה בגן עדן, אבל מי שלא מת על קידוש השם אינו מובטח לו שהולך לגן עדן כיוון ואלו חשבונות שמיים ויכול להיות שהוא היה חייב בעבר, ונסתרות דרכי ה'.
בברכה.
The reply is currently minimized הצג