האם יש אנשים שאין להם עולם הבא כלל ויהיו בגיהנם לנצח?

אוריה
שלום וברכה. רציתי לשאול שאלה שמאוד מעניינת אותי ואני לא מצליחה לקבל עליה תשובה חד משמעית.. יש לזה בכלל תשובה חד משמעית?
רציתי לדעת אם אדם חילוני אשר חטא במהלך כל חייו והגיע לגיהנום, הוא נידון שם בעונש נצחי? לדוגמא חילל שבת, רשום שהמחלל שבת מות ימות ייכנס למדור השביעי ולא ייצא משם (כמו שמבואר בזוהר הקדוש שמהמדור השביעי לא יוצאים וזה על שלוש עבירות - חילול שבת, חילול השם וזרע לבטלה), ואלו שאין להם חלק לעולם הבא וכו'.
ומצד שני - לא לנצח יריב ולא לעולם יטור, ולא ידח ממנו נידח. כל נשמת ישראל תגיע לתיקונה בסופו של דבר, כך נאמר לי.
אז איך הדברים האלו מסתדרים?
מי שחטא במהלך חייו מקבל עונש נצחי בגיהנום? אבל למה אם לא לנצח יריב ולא לעולם יטור? (מישהו אמר לי שהמשמעות של זה זה לא שה' וותרן, הוא גם אל נקם או משהו כזה מחילה אני לא זוכרת בדיוק).. אבל אנחנו הילדים שלו ואין לי צל של ספק שהוא רוצה רק טוב בשבילנו.. אז למה עונש נצחי?
תודה רבה ומקווה שתוכל לתת לי תשובה ברורה כי כל פעם מבלבלים אותי.. חג פסח כשר ושמח!

התשובה שהתקבלה

הרב רועי בנימין
רביעי, מאי 11 2016, 18:42
שלום רב,
ראשית אנו צריכים להבין שהקב"ה אוהב כל יהודי ואין מושג אצל הקב"ה - עונש. כמו שכתוב מה' לא תצא הרעות והטוב. הקב"ה משפיע רק שפע של טובה ומחיה אותנו ואת העולם כולו, אך שכאדם חוטא הוא בעצם פוגם את נשמתו והוא צריך לתקן את הכתם בנשמה. ולכן מושפע על האדם יסורים או איך שאנו רואים את זה כ'עונש' אך זהו מדרך הטוב שהאדם יהיה נקי. מ"מ זהו משהו שהאדם בעצמו הביא את זה עליו שהוא הפך את הטוב שמושפע עליו לטוב של נקיון נשמתו שזהו העונש.

ולכן שהאדם חי בעולם הזה הקב"ה באמת אוהב אותו וחפץ להביאו לעולם הבא ללא כתמים כי בעולם הבא הנקיון יותר קשה כמו שאמר הרמב"ן ששעה גיהנום בעולם הבא יותר גרועה מ70 שנה של יסורים בעולם הזה.

אך אם האדם כופר בכל הנוגע לעולם הבא ולתחיית המתים וכו' או שעושה עבירות שהוא מאבד את חלקו לעולם הבא (לדוגמא מי שאינו מניח תפילין נקרא פושע ישראל בגופו ועליו נאמר בגמ' מסכת ראש השנה: פושעי ישראל בגופן ופושעי אומות העולם בגופן יורדין לגיהנם ונידונין בה י"ב חדש לאחר י"ב חדש גופן כלה ונשמתן נשרפת ורוח מפזרתן תחת כפות רגלי צדיקים שנא' (מלאכי ג, כא) ועסותם רשעים כי יהיו אפר תחת כפות רגליכם אבל המינין והמסורות והאפיקורסים שכפרו בתורה ושכפרו בתחיית המתים ושפירשו מדרכי צבור ושנתנו חיתיתם בארץ חיים ושחטאו והחטיאו את הרבים כגון ירבעם בן נבט וחביריו יורדין לגיהנם ונידונין בה לדורי דורות שנאמר (ישעיהו סו, כד) ויצאו וראו בפגרי האנשים הפושעים בי וגו' גיהנם כלה והן אינן כלין.

לסיכום, באמת הקב"ה רחמן ולא ידח ממנו נדח וכל מי שלא איבד את חלקו לעולם הבא יזכה באמת להגיע לתיקונו אפילו לאחר גילגולים או יסורים בעולם הבא, אך מי שאבד את חלקו לעולם הבא, עליו יהיה עונש נצחי. כמו שאומרת המשנה כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא ואלו שאין להם חלק לעולם הבא: האומר אין תחיית המתים מן התורה ואין תורה מן השמים, ואפיקורוס.רבי עקיבא אומר, אף הקורא בספרים החיצונים וכו'.

(אמנם, כמובן שאין אנו יודעים דרכי ה' ויכול להיות שבדור הזה אף אלו שכופרים בעולם הבא הקב"ה יזכך אותם ויתן להם עולם הבא בגלל גודל ההסתרה שבדור ואין הקב"ה בא בטרוניה עם בריותיו, והנסתרות לה' אלוקינו)
בברכה.
The reply is currently minimized הצג