האם יש איסור מפורש לשימוש בסם?

מיטל
הרבה רבנים בצורה עקיפה מסבירים שעישון סם לא מומלץ אך ברצוני לדעת האם יש איסור מפורש מהתורה לשימוש בסמים קלים

התשובה שהתקבלה

הרב יורם סרי
שלישי, יוני 04 2019, 14:51
שלום רב,
כתוב 'ונשמרתם מאוד לנפשותיכם' מכאן שאסור להזיק לגוף בכל דרך שהיא, ופשוט שהמשתמש בסמים אף קלים עובר על איסור זה, וזה איסר תורה חמור מאד, ויש אומרים שאף המעשן סיגריה נכלל בזה.
ויותר מזה, אם אדם יפטר מהעולם בגלל עישון יתר וכו' הרי הוא הרג את עצמו בידיים ויש לו כמו דין של רוצח. ואף אם רק קיצר לעצמו את ימיו שכן אם היה נשמר היה מאריך ימים יותר גם יענש על כל הימים שקיצר לעצמו.
בברכה.
The reply is currently minimized הצג