מדינה ותקשורת

שאלות בהשקפה בנושא מדינת ישראל, תקשורת וצבא.