מהם הצרות המוזכרות בדברי הנבואות?

אלעד
בזוהר כתוב כי לקראת הגאולה ישראל ילבנו בצרות הגלות,
וכן שהקדוש ברוך הוא עתיד לתת שכר לכל אלו שסבלו בגלות
השאלה היא מהן הצרות?
וגם הרי הצרות באות על חטאים, אז למה בכלל יהיה שכר?

התשובה שהתקבלה

הרב יורם סרי
רביעי, ספטמבר 09 2020, 16:13
שלום רב,
אני לא יודע מה יהיו הצרות, ואני לא חושב שיש מישהו שיודע.
עכ"פ אנחנו מחכים לביאת המשיח ולגאולה, ואז נדע את התירוץ לכל השאלות.
בברכה.
The reply is currently minimized הצג