מדוע פסקו מיתות בית דין כיום?

מנשה
שלום,
מדוע פסקו מיתות בית דין כיום ? והאם זה עתיד לחזור ומתי?

התשובה שהתקבלה

הרב רועי בנימין
חמישי, דצמבר 28 2017, 11:14
שלום רב,
הגמרא אומרת שאע"פ שבית דין בטל ארבעת מיתות בית דין לא בטלו. אדם שחייב סקילה יפול מבניין או חיה דורסתו, אדם שחייב חנק יטבע בנהר וכו'. וכנראה שלא יחזרו ארבעת מיתות בית דין כי שיבנה בית המקדש השלישי הקב"ה ישחט את היצר הרע וכבר לא יהיו עבירות. אולם לפי דעת הרמב"ם שגם לאחר ביאת המשיח ימשיך העולם לנהוג כמנהגו יכול להיות שיהיו ארבעת מיתות בית דין.
בברכה.
The reply is currently minimized הצג