האם שייך לעשות תשובה אם אין לי חלק לעולם הבא?

דוד
אני אדם בגיל 50 כל חיי הוצאתי זרע לבטלה ולאחרונה נודע לי שבגלל זהב אין לאדם חלק לעולם הבא האם זה נכון קראתי שככה כתוב בזוהר ואם זה נכון למה צריך להתחיל לקיים מצוות שמימילא אין חלק לעולם הבא ? אני רוצה תשובה אמיתית מהרב ולא מאנשים שמסביבו אשמח מאוד לקבל תשובה

התשובה שהתקבלה

הרב יורם סרי
שני, מרס 20 2017, 08:51
שלום רב,
כמובן שכל אדם חייב לעשות תשובה, ואפילו רגע לפני מיתתו של האדם אם עשה תשובה זכה לעולם הבא. ומה שראית כתוב שאין לו חלק לעולם הבא זה מי שמת ללא תשובה על העבירה הזו. וכן בכל עבירה ועבירה אם אדם עושה תשובה (שהוא מתחרט, מתוודה לפני השם ומקבל לעתיד לא לעשות יותר את העבירה) מיד נמחל לו אותו עוון ויש לו חלק לעולם הבא.

מסופר בגמרא על רבי אלעזר בן דורדיא שלא הניח זונה אחת בעולם שלא בא עליה. פעם אחת שמע שיש זונה אחת בכרכי הים והיתה נוטלת כיס דינרין בשכרה. נטל כיס דינרין והלך ועבר עליה שבעה נהרות. בשעת הרגל דבר הפיחה, אמרה: כשם שהפחה זו אינה חוזרת למקומה, כך אלעזר בן דורדיא אין מקבלין אותו בתשובה.
הלך וישב בין שני הרים וגבעות, אמר: הרים וגבעות בקשו עלי רחמים! אמרו לו עד שאנו מבקשים עליך, נבקש על עצמנו אמר: שמים וארץ, בקשו עלי רחמים! אמרו: עד שאנו מבקשים עליך נבקש על עצמנו, אמר: חמה ולבנה בקשו עלי רחמים אמרו לו: עד שאנו מבקשים עליך נבקש על עצמנו, אמר: כוכבים ומזלות בקשו עלי רחמים אמרו לו עד שאנו מבקשים עליך נבקש על עצמנו. אמר אין הדבר תלוי אלא בי. הניח ראשו בין ברכיו וגעה בבכיה עד שיצתה נשמתו. יצתה בת קול ואמרה רבי אלעזר בן דורדיא מזומן לחיי העולם הבא.

כמובן שרבי אלעזר זכה למות מתוך תשובה שהרי מרוב שהתחרט יצאה נשמתו אבל כל אדם שחוזר בתשובה ומפסיק לעשות את העבירה יש לו חלק לעולם הבא והעבירות שלו נעשות זכויות לעולם הבא. וכמובן שמי שירצה לעשות עבירות ולחזור בתשובה לפני ממתו על זה נאמר "האומר אחטא ואשוב אין מספיקין בידו לעשות תשובה".
בברכה.
The reply is currently minimized הצג