האם מותר ללכת לפני שנוטל ידיו בשחרית?

רפאל בן
המרחק ממיטתי למקום שבו אני נוטל ידיים הוא כ-18 צעדים. האם מותר לי ליטול ידיים לאחר שאני הולך מרחק כזה?
בתודה

התשובה שהתקבלה

הרב רועי גנון
שלישי, פברואר 04 2014, 14:54
שלום רב

הזוהר הקדוש אומר שאסור ללכת ארבע אמות (שזה מטר ותשעים ושנים סנטימטר) בבוקר קודם שנוטל ידיו שחרית, אולם מעיקר הדין מותר ללכת לבית הכסא לפני שנוטל ידיו שחרית, וכן מותר ללבוש בגדיו לפני שנוטל ידיו שחרית, אולם המחמיר ליטול ידיו שחרית ישר בקומו מן המיטה תבוא עליו ברכה, ולכן יש כאלו שנוהגים לשים כלי עם מים ליד המיטה (ומכסים את המים על ידי איזה דבר) ומיד שקמים נוטלים את הידים, ומכל מקום מי שיש לו צרכיו באופן שצריך לנקביו ממש אסור לו להשהות את צרכיו, ולכן מיד בקומו לא יעצור את עצמו אלא מיד יצא לנקביו ואחר כך יטול את ידיו.
אם אדם לא מכין כלי ליד מטתו (והוא רוצה להיזהר כסברת הזוהר הקדוש) והמים רחוקים ויש לו הליכה יותר משני אמות, ילך כל פעם פחות מארבע אמות, היינו שילך פחות מארבע אמות וישהה קצת ושוב ילך פחות מארבע אמות וישהה קצת וכן הלאה ימשיך כך לעשות עד שיגיע למים.
אם אדם הולך לישון אחר חצות לילה יכול בקומו מן השינה ללכת יותר מארבע אמות, והוא לא צריך להיזהר שלא ללכת ארבע אמות קודם הנטילה.

בתודה.
The reply is currently minimized הצג