הרב יורם סרי

הרב יורם סרי

הרב יורם סרי, רב ואב"ד (אב בית דין) בעיר מודיעין עילית. היקף ידיעותיו בהלכה מזכה אותנו לשמוע ממנו בכל שבוע את שיעורו בהלכה אשר מקיף את כל חלקי השולחן ערוך. בנוסף גם הרב עונה על שאלות ההלכה אשר נשאלות באתר בטוב טעם ודעת. שיעורו מתקיים בכל יום רביעי בשעה 21:30 לפני הדרשה השבועית בישיבתנו.
חמישי, 26 יולי 2018 15:31

הוכח תוכיח חלק ב

האם מותר להוכיח אדם עד שנלבין פניו, עד כמה פעמים צריך להוכיח אדם שעובר על מצוות התורה.
רביעי, 18 יולי 2018 15:28

הוכח תוכיח

מצוות תוכחה, האם חייב להוכיח אדם שעובר על מצוות התורה וכיצד מוכיחים אדם זה.
חמישי, 12 יולי 2018 15:01

כף זכות

מצוות 'בצדק תשפוט עמיתך' - כיצד נדון כל אדם לכף זכות, את מי חייב לדון לכף זכות ואת מי לא ועוד.
חמישי, 05 יולי 2018 13:23

אהבת חסד בממונו

האם צריך לשלם על מעלית בבניין משותף גם אם אני לא משתמש בה? האם מותר לקנות חלקי חילוף למכונית ממוסך ערבי? שיעור בהלכות בין אדם לחברו בממון.
חמישי, 21 יוני 2018 14:46

אהבת חסד

הלכות מצוות חסד, מדוע הקב"ה ציווה לעשות חסד עם השני, האם חייב לקיים מצוות הכנסת אורחים ועוד.
חמישי, 14 יוני 2018 21:19

מדבר שקר תרחק

הלכות אמת ושקר, חומרת הוצאת דבר שקר מהפה ובאיזה אופנים התורה התירה לשנות.
חמישי, 07 יוני 2018 15:14

ואהבת לרעך כמוך חלק ב

המשך הלכות ואהבת לרעך כמוך, איסור לשנוא כל יהודי בליבו, כיצד מקיימים מצוות ואהבת לרעך כמוך ועוד.
חמישי, 31 מאי 2018 21:46

ואהבת לרעך כמוך חלק א

שיעור ראשון בסדרת השיעורים של בין אדם לחברו, כיצד צריך לאהוב את השני ואיך לכבד השני.
חמישי, 24 מאי 2018 21:36

מזוזה חלק ג

האם צריך לקבוע מזוזה ארון בגדים גדול או במרפסת ומתי קבועים מזוזה ללא ברכה.
חמישי, 10 מאי 2018 14:35

מזוזה חלק ב

היכן קובעים מזוזה, איזה חדרים צריך לשים מזוזה בברכה ואיזה חדרים שמים ללא ברכה.
עמוד 6 מתוך 29