הרב יורם סרי

הרב יורם סרי

הרב יורם סרי, רב ואב"ד (אב בית דין) בעיר מודיעין עילית. היקף ידיעותיו בהלכה מזכה אותנו לשמוע ממנו בכל שבוע את שיעורו בהלכה אשר מקיף את כל חלקי השולחן ערוך. בנוסף גם הרב עונה על שאלות ההלכה אשר נשאלות באתר בטוב טעם ודעת. שיעורו מתקיים בכל יום רביעי בשעה 21:30 לפני הדרשה השבועית בישיבתנו.
רביעי, 30 ינואר 2013 08:24

הלכות תפילין חלק ב

זמן הנחת תפילין, מי ששכח להניח ושאר דיני תפילין.
רביעי, 26 דצמבר 2012 08:21

הלכות תפילין

הלכות תפילין של יד ושל ראש, מיקום התפילין וברכותיהם
רביעי, 19 דצמבר 2012 08:19

הלכות ציצית חלק ב

המשך הלכות ציצית, ברכה וטלית מושאלת ושאר דינים בטלית.
רביעי, 28 נובמבר 2012 22:26

הלכות ציצית

פתיחה להלכות ציצית, סוגי ציצית וקשירה לשמה, דיני הטלית והציציות.
רביעי, 21 נובמבר 2012 22:22

נטילת ידיים וכוונות

דיני נטילת ידיים בהמשך היום, שנה ובית הכסא, והלכות כוונת הברכות
שישי, 14 דצמבר 2012 22:15

נטילת ידיים שחרית

דיני נטילת ידיים של שחרית להעביר רוח רעה שעל הידיים.
רביעי, 07 נובמבר 2012 22:10

השכמת הבוקר

פתיחת הלכות על סדר השולחן ערוך הפותח בהלכות השכמת הבוקר
עמוד 30 מתוך 30