הרב יורם סרי

הרב יורם סרי

הרב יורם סרי, רב ואב"ד (אב בית דין) בעיר מודיעין עילית. היקף ידיעותיו בהלכה מזכה אותנו לשמוע ממנו בכל שבוע את שיעורו בהלכה אשר מקיף את כל חלקי השולחן ערוך. בנוסף גם הרב עונה על שאלות ההלכה אשר נשאלות באתר בטוב טעם ודעת. שיעורו מתקיים בכל יום רביעי בשעה 21:30 לפני הדרשה השבועית בישיבתנו.
ראשון, 28 יולי 2013 14:54

הלכות קדושה בדברי תורה

הלכות קריאת דברי תורה במקומות מטונפים או מול ערווה וכיוצא, ושאר הלכות קדושה.
חמישי, 11 יולי 2013 16:12

הלכות תשעה באב

הלכות ודינים לצום תשעה באב, סדר סעודה מפסקת, חמישה עינויים האסורים בתשעה באב וסדר התפילה.
חמישי, 04 יולי 2013 15:23

הלכות קריאת שמע חלק ג

סיום הלכות קריאת שמע, האם מותר להפסיק בין הפרקים, היכן מותר לקרוא קריאת שמע והיכן אסור.
ראשון, 30 יוני 2013 09:31

הלכות קריאת שמע חלק ב

דיני קריאת שמע, מנהגים ודינים איך קוראים את פרשיות שמע ישראל, האם חייב לכסות את העיניים בזמן קריאת שמע או לא?
חמישי, 27 יוני 2013 15:54

הלכות תענית

הלכות תענית ציבור ותענית יחיד, דיני קבלת תענית, הלכות יום התענית ועוד.
חמישי, 06 יוני 2013 09:36

הלכות קריאת שמע

הלכות ודיני קריאת שמע של שחרית, כוונות ואמירת קריאת שמע כהלכתה.
רביעי, 29 מאי 2013 09:35

הלכות ברכות קריאת שמע

הלכות ברכות קריאת שמע של שחרית מתי זמנה ושאר דינים, ברכות קריאת שמע, דיני ברכו ועוד.
רביעי, 22 מאי 2013 09:32

הלכות קדיש

הלכות ודינים של הקדיש, כיצד אומרים, מה משמעותו ועוד הרבה סעיפים ופרטים הקשורים לאמירת הקדיש.
רביעי, 27 יוני 2012 22:44

הלכות דם בבשר

דיני דם בבשר, איך מולחים בשר וכיצד אפשר לבשל או לצלות את הבשר.
רביעי, 31 אוגוסט 2011 21:52

הלכות טבילת כלים

דיני טבילת כלים, ברכה וטעמים מדוע צריכים להטביל כלים.
עמוד 28 מתוך 31