כיצד בונים או מרחיבים דירה בבנין מגורים משותף, מה עושים אם שכן אינו מסכים לאחרים לבנות ועוד.
תשובה על השאלה: הרבה אנשים הנמצאים לקראת הנישואין או אפילו כבר זוגות הנשואים כמה שנים והתחילו להתחזק שואלים את עצמם האם יש צורך לעבור לעיר חרדית או שאפשר להשאר בעיר המעורבת ושם להתחזק יותר.