אדם חי עשרים או שלשים שנה בצד אחד של המטבע, אולי תנסה לבדוק גם את הצד השני?
קטגוריה: דברי הרב
מי שהולך בדרכה של תורה יש לו שורשים עד האבות אבל מי שלא הולך בדרך התורה, איזה שורשים יש לו?
קטגוריה: דברי הרב
אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו בתוך אהלה של תורה.
קטגוריה: שיחת השבוע
כולם אומרים שאדם הולך לשיעור תורה וחוזר בתשובה זה לא מציאותי - ובטח שעשו לו 'שטיפת מוח' - מה זה שטיפת מוח? והאם זה נכון?
קטגוריה: דברי הרב
אם אדם לא לומד תורה הוא מרגיש ריקנות איומה אף שיש לו כסף וזהב לרוב.
קטגוריה: דברי הרב
מהי גבורה? רק בשואה ובמלחמות המדינה ראינו מהי גבורה יהודית אמיתית.
קטגוריה: השואה והגבורה
בהמשך לשאלות שיש לנו על השואה, נשאל איפה האדם היה בשואה? מדוע הציונים לא עזרו למאות אלפי יהודים שבכל יום מסרו את נפשם על קידוש השם.
קטגוריה: השואה והגבורה
סדרת הרצאות מדהימה על השואה הנוראה, לכל אחד יש המון שאלות על השואה - בהרצאה הזאת נעסוק בשאלה העיקרית: איפה אלהים היה בשואה?
קטגוריה: השואה והגבורה
חובת האדם לדאוג לשני, ולזכות עוד יהודי ולקרבו אל אבינו שבשמים.
מעלתו העצומה של אדם שמביא עניים לביתו, מאכיל רעבים ומחסה את הנצרכים אשר זוכה לכל הברכות הכתובות בתורה.
עמוד 45 מתוך 50