הרב דניאל זר

הרב דניאל זר

ראש הישיבה וראש מוסדות אור דוד הרב הגאון דניאל זר.
מגדולי המחזירים בתשובה בדורנו. בדרשות המוסר חוצבות להבות האש השיב רבים מעוון וקירב אותם תחת כנפי השכינה ובנה אלפי בתים ברוח הטהרה והקדושה.

שני, 15 אפריל 2013 14:06

חכם עדיף מנביא

סיפור חיים מרתק של הרב הגאון מצליח מזוז כיצד הצליח לברוח מהצר הצורר בגרמניה.
שני, 15 אפריל 2013 13:54

החייט מלובלין

מה עושים שלא יודעים את מי למנות לרב העיר...
ראשון, 14 אפריל 2013 09:15

מסירות נפש לתורה

המצוות של האדם נמדדות לפי המסירות נפש איך הוא עשה את המצוה.
חמישי, 11 אפריל 2013 12:51

מלאכי חבלה

סיפור מרתק על האדמו"ר מנדבורנה בנו של האדמו"ר מקאליש.
עמוד 95 מתוך 95