הרב דניאל זר

הרב דניאל זר

ראש הישיבה וראש מוסדות אור דוד הרב הגאון דניאל זר.
מגדולי המחזירים בתשובה בדורנו. בדרשות המוסר חוצבות להבות האש השיב רבים מעוון וקירב אותם תחת כנפי השכינה ובנה אלפי בתים ברוח הטהרה והקדושה.

רביעי, 30 מאי 2012 22:51

אינטרמת

כלי המשחית שעוד לא נברא מימות בריאה העולם הוא האינטרנט שהורס ומחריב בתים ומשפחות.
רביעי, 06 יוני 2012 22:46

ותשחק ליום אחרון

כיצד אישה זוכה לעולם הבא? רק בזכות הצניעות שבה, ואם היא שומרת על צניעותה היא צוחקת אפילו למלאך המוות.
רביעי, 13 יוני 2012 22:41

חכמת הפנים

כמו שברכב יש מנורות בטיחות כך גם אצל האדם יש סימנים המראים את המצוות והעברות שהוא עושה.
רביעי, 20 יוני 2012 22:38

אור השכינה

השראת השכינה נמצאת רק במקום שיש קדושה, אך במקום טומאה השכינה מסתלקת והולכת.
רביעי, 27 יוני 2012 22:35

הקרבה עצמית

הקדושה של האדם תלויה בכל אבר בגוף ואפילו בעניני דיבור האדם.
רביעי, 04 יולי 2012 22:29

עבד מלך מלך

הילולת מרן ה"אור החיים" הקדוש, איך אדם זוכה להיות מלך? רק אם הוא יהיה עבד של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא!
רביעי, 18 יולי 2012 22:23

רכב ישראל ופרשיו

מדוע נלקח מאיתנו גדול הדור הרב אלישיב? איזה גזרה הוא ביטל למעננו?
רביעי, 25 יולי 2012 22:19

יהלום של מליון קארט

סיום סדרת קדושת האדם, האדם והקדושה הם כמו יהלום של מליון קארט שצריך לשמור מכל משמר.
שלישי, 28 אוגוסט 2012 22:04

החורבן האמיתי

צריך לדעת על מה אנו בוכים בתשעה באב - על החורבן האמיתי של עם ישראל.
רביעי, 01 אוגוסט 2012 21:08

חתונה של חובות

מי שמתחתן צריך לדעת שחתונה זה לתת ולתת ומי שמתחתן בשביל לקבל - עדיף שלא יתחתן.
עמוד 90 מתוך 95