כיצד זכה הרב עובדיה יוסף לילדים צדיקים שכולם גדולי תורה - הקדושה תלויה בעיניים של כולנו.
קטגוריה: מבט לחיים
הילולת הצדיק רבי ישראל אבוחצירא - הבבא סאלי - כמה גדול היה בתורה וכמה עמקות הגיע חוץ מדרגותיו הרוחניות.
קטגוריה: הילולת צדיקים
כמה אפשר ללמוד מדרכיו של הבבא סאלי במנהגי הקדושה, כמה קדוש וטהור היה הבבא סאלי.
קטגוריה: רבנים אורחים
תשובה על השאלה: אני ברוך השם מתחזק ויש לי אייפון האם מותר לשמוע דרכו שיעורי תורה ולימוד הלכות או שאסור להשתמש בו כלל?
תשובה על השאלה: האם אפשר לאישה ליטול ידיים כשיש בידיה טבעות או שיש בכך חוצץ וצריכה ליטול שוב את ידיה. מה פירטי הדין בכך.
תשובה על השאלה: האם מותר לזרוק פירורי לחם או שיש בזה ביזיון וצריך לנהוג בהם כדין שיעור רגיל של לחם?
ההרצאה החשובה והמסכמת של סדרת שבת קודש, כמה חשוב לשמור את השבת הקדושה שהיא מקור לכל הברכות בעולם.
קטגוריה: שבת קודש
בלעם נותן לבלק עצה כדי שיוכל לקלל את עם ישראל והיא ערבוב בנות מואב עם בחורי ישראל, כדי שיחטאו בזנות ויודע שאלוקי ישראל שונא זימה, וזו הקללה הגדולה לעם ישראל.
תשובה על השאלה: מה הדין אם נפלו לי התפילין האם אני חייב לצום או מספיק לתת צדקה. ובאיזה מקרים לא צמים כשנפלו התפילין?
תשובה על השאלה: האם מותר להניח פסלים של בני אדם, חיות, שמש ירח וכוכבים בבית או בגינה לנוי. ומה דין בובות של ילדות?
עמוד 3 מתוך 10