רק ע"י עסק התורה הקדושה אפשר לזכות  לראות את האמת ולא לחיות בשקר שמסמא לנו את העיניים.
קטגוריה: יהדות
חידוש נפלא מדוע התורה התחילה באות ב' ולא באות א' - הוכחה עצומה לאמיתות התורה הקדושה!
קטגוריה: נקודה למחשבה