אדם נכנס לחופה מתחיל לדאוג על הפרנסה כיצד יוכל להתפרנס נתבונן ונחשוב שעל חיי הזוגיות, שיהיו ילדים, שכולם יהיו בריאים אנחנו נסמוך על השם והכל יהיה בסדר, ומדוע על הפרנסה לא נסמוך עליו.
קטגוריה: חובות הלבבות
צריך לזכור גם שנמצאים ברום המעלה את אלו שלמטה שמבקשים מאיתנו עזרה.
קטגוריה: סיפורים מהחיים
למי הקב"ה חפץ לתת עשירות? מה צריך לעשות כדי להכנס ל'רשימה' של הקב"ה שמקבלים פרנסתם בשפע רב?
קטגוריה: סיפורים מהחיים
מדוע אנו מתפללים שהקב"ה יפנרנסנו בהיתר ולא באיסור ומה הקשר בין פרנסה לקריעת ים סוף?
קטגוריה: פרשת שבוע
תשובה על השאלה: איזה פרק תהילים שהוא מסוגל לפרנסה, וכן האם צריך להתפלל על הפרנסה או מה שאני צריך לקבל אני יקבל. ואלו עוד סגולות יש לפרנסה.
כל אחד שואל את עצמו מאיפה מגיעה לנו הפרנסה ומה ההשתדלות לעשות כדי לחיות ברווח ולא בצמצום?
קטגוריה: פסק זמן
מי שזוכה לאמונה שלמה ומקיים את המצוות זוכה לעשירות בזכות אמונתו.
קטגוריה: אמונה וביטחון
מהי הברכה הגדולה ביותר שהקב"ה אפילו הבטיח לבחון אותו בזה? מי שמקיים מעשר כספים זוכה לעשירות ללא פשרות!
קטגוריה: נקודה למחשבה
מדוע הקב"ה ביקש לשמור את המן לדורות - לדעת שאף אדם לא צריך לדאוג על פרנסה אלא הכל תלוי בשמים.
קטגוריה: אמונה וביטחון
כל מי שקורא פרשת המן מובטח לו שלא יתמעטו מזונותיו כיון שהוא מאמין שהקב"ה זן ומפרנס אותו תמיד.
קטגוריה: נקודה למחשבה
עמוד 1 מתוך 3