סיפור מחזק ומרגש כיצד זכה יהודי להינצל וקיבל את חייו במתנה בזכות קבלה שקיבל על עצמו ועמד בה.
קטגוריה: הלקח שבסיפור
סגולות עצומות לישועות מספר החיד"א וקב הישר ליום תענית אסתר.
קטגוריה: חג פורים
גם שנאבדה לנו אבידה יש סגולה מיוחדת למוצאה - קצת ישוב הדעת והרבה מחשבה נכונה תוביל אותנו אל המציאה.
קטגוריה: סיפורים מהחיים
מנהגים שונים לערב ראש השנה, סגולה לפרנסה, כיצד מתפללים בציון של צדיק ועוד.
קטגוריה: נקודה למחשבה
תפילה נוראה להמתקת הדינים מעליו, בפרט בזמן של יסורים או קטנות.
קטגוריה: תפילות וסגולות