תשובה על השאלה: מה הדין לעניין סכך והדפנות הנלקחים ממקומות ללא רשות וכן משאר מקומות האם יש איסור בסכך ודפנות אלו או שלא.
קטגוריה: חגים ומועדים
תשובה על השאלה: מה הדין לקישוטי הסוכה באיזה מקום הכי טוב להניחם, האם מותר לשבת מתחת לקישוט התלוי בסכך.
קטגוריה: חגים ומועדים
תשובה על השאלה: אחד מהדינים החשובים הוא היכן בונים את הסוכה באיזה מקומות אם בונים את הסוכה לא יוצאים בהם ידי חובת סוכה.
קטגוריה: חגים ומועדים
הלכות ישיבת סוכה, מתי חייב לאכול בסוכה ומתי לא, חיוב שינה בסוכה ואפילו עראי ועוד.
קטגוריה: מועדים
כמה צריך לאכול בסוכה בלילה הראשון כדי לקיים מצוה מן התורה? מה הדין אם שכח יעלה ויבוא בברכת המזון בלילה הראשון ומה הדין ביום הראשון?
קטגוריה: חג סוכות
מה הם התנאים שצריך שיהיו בסכך? אם יש אויר בסוכה מתי הוא פוסלה? האם מותר לתפוס את הסכך באזיקונים או החוטי ברזל?
קטגוריה: חג סוכות
כמה דפנות צריכה הסוכה להיות? איזה דברים פוסלים בדפנות? איזה גובה צריכה להיות הדופן?
קטגוריה: חג סוכות
הלכות ודיני הסוכה, הסכך והדפנות. איך לבנות סוכה כשרה ואיך לישב בסוכה, לישון ולאכול על פי ההלכה.
קטגוריה: מועדים