תשובה על השאלה: האם מותר להניח פרחים על המצבה או שיש בכך איסור של חוקות הגויים.
קטגוריה: אבלות
תשובה על השאלה: האם שמגיעים לבית העלמין יש ברכה שצריכים לברך ומה הברכה, וכל כמה זמן מברכים ברכה זו.
תשובה על השאלה: האם מותר לשתול פרחים ליד המצבה או שיש בזה מנהגים של גויים ויש איסור בכך.
תשובה על השאלה: האם מותר לנשים להיכנס לבית העלמין או שיש להם להימנע בכך.