תשובה על השאלה: האם מותר לנשים להיכנס לבית העלמין או שיש להם להימנע בכך.