תשובה על השאלה: אילו ירקות או פירות חייבים בבדיקה מתולעים וכיצד מכשירים אותם לאכילה?
קטגוריה: כשרות המטבח
רשימת פירות ט"ו בשבט וסדר בדיקתם מתולעים לפי ההלכה.
קטגוריה: טו בשבט