אגדות וסיפורי חזל

מאת: 
ת. פרסום: 13 מאי 2018
תשובה על השאלה: האם אגדות וסיפורי חז"ל כולם אמת או שיש חלקם משלים, ומדוע יש כמה פירושים על הסבר בתורה?
  • תורה ומצוות
  • הרב חגי כהן
  • תשע"ח
  • עד 10 דקות
  • shidurim.rabanim.net/shidurim/shidurim-flv/daniel/SHOEL/78/Agadot.mp4