הצגת פריטים הקשורים לתגית: פרשת פנחס - ישיבת אור דוד

פרשת פנחס

מדוע זכה פנחס לאריכות ימים מופלגת, מה המעשה האדיר שעשה שהשתנו בשבילו סדרי בראשית?
קטגוריה: פרשת שבוע

פרשת פנחס

כיצד זכה פנחס לשכר כל כך גדול מאת הקדוש ברוך הוא ומה אנו נוכל ללמוד מכך.
קטגוריה: פרשת שבוע

פרשת פנחס - חידקים רדומים

בכל אדם יש את החידקים הרדומים של מידות רעות ואם לא ישב וילמד מוסר הם יתחילו להתעורר ולהתפרץ באדם ולעברות קשות.

פרשת פנחס

יש קנאות לשם שמיים שהיא קנאת פנחס שמסר נפשו לקיים רצון השם והקב"ה העניק לו חיי נצח.
קטגוריה: פרשת שבוע

פרשת פנחס

מה זכה פנחה לכך שקינא קנאת ה' ועשה מעשה במסירות נפש?
קטגוריה: פרשת שבוע

פנימיות האדם

היהדות האמיתית לא מסתיימת בתרי"ג מצוות ישנם דברים שלא כתובים בתרי"ג מצוות והם מהות האדם היהודי
קטגוריה: שיחת השבוע

פרשת פנחס

לכל אחד ואחד יש זכות אישית שאם יעשה את המוטל עליו יזכוהו משמים.
קטגוריה: פרשת שבוע

חיים של קדושה וצניעות

בכל אדם טבוע הרצון העז לחיות חיים של קדושה וצניעות ולהתרחק מהעבירות של טומאה.
קטגוריה: שיחת השבוע

פרשת פנחס

לכל אחד ואחד יש לו זכות אישית משלו.
קטגוריה: פרשת שבוע