הצגת פריטים הקשורים לתגית: מוסר - ישיבת אור דוד

השולחן שומע ואתה לא?!

קדושת שבת כל כך גדולה שאדם זוכה להרגיש מעין עולם הבא פה בחייו אם הוא ישמור שבת כראוי.
קטגוריה: שבת קודש

כתר תורה עולה על כולם

גדולה תורה יותר מן הכהונה ומן המלכות, שהמלכות נקנית בשלשים מעלות, והכהנה בעשרים וארבע, והתורה נקנית בארבעים ושמונה דברים.
קטגוריה: פרקי אבות

עולם בתכלית הדקדוק

הסבר מדהים איך הקדוש ברוך הוא מדקדק עם ברואיו כחוט השערה.
קטגוריה: דברי הרב

חומרת העבירות

זהירות בעברה יכול להיות רק אם יודעים את חומרתם של העברות.
קטגוריה: שבט מוסר

ההתמדה שבמוסר

עיקר המוסר הוא ההתמדה שיש בלימוד היום יומי ורק ככה מצליחים לגדול!
קטגוריה: נקודה למחשבה

עץ השדה

האדם מראה את האמת ע"י הבנים שלו כמו שהעץ מראה את כוחו ע"י הפרות שהוא מוציא.
קטגוריה: נקודה למחשבה

יסורי הרשעים

כמה סובלים הרשעים יסורים בעולם הבא עוד לפני הגיהנום אשר צריכים להתגלגל בגילגולים ובכף הקלע.
קטגוריה: שבט מוסר

אל תהיה בהמה

בואו נלמד מוסר מהבהמה שהיא עושה כל מה שרוצה מבלי דעת - אך אנחנו בני אדם צריכים לתת דעת לפני כל פעולה.
קטגוריה: שבט מוסר

אבריו של האדם

לימוד מוסר חשוב מאבריו של האדם על דרך החיים...
קטגוריה: שבט מוסר

מעלת המוסר

כמה חשוב ללמוד מוסר נוקב בכל יום חק ולא יעבור
קטגוריה: שבט מוסר
עמוד 28 מתוך 30