הצגת פריטים הקשורים לתגית: מוסר - ישיבת אור דוד

אל תתוודע לרשות

שמעיה ואבטליון קיבלו מהם שמעיה אומר אהוב את המלאכה ושנוא את הרבנות ואל תתוודע לרשות.
קטגוריה: פרקי אבות

דוגמא אישית

כל אדם צריך להיות זהיר במעשיו כיון ואדם הוא דוגמא אישית לכל הסובבים אותו.
קטגוריה: שיחת השבוע

עומק הדין

כמה עומק הדין של הבורא, שאין הקדוש ברוך הוא מוותר על שום עבירה אפילו הקלה שבקלות.
קטגוריה: יהדות

יעקב ועשו

מיהו יעקב ומה הוא סימל? התורה מלמדת אותנו שבכל אחד יש מלחמת יעקב השואף לעולם הבא ועשו השואף לעולם הזה.
קטגוריה: יהדות

מהות הדיבור של האדם

כמה משפיע הדיבור על האדם עד שרואים על פי הדיבור של האדם את הפנימיות שלו.
קטגוריה: שיחת השבוע

תהיה מלאך ואל תהיה חיה

עיקר האדם הוא לימוד מוסר, כי ללא מוסר האדם הוא חיה מהלכת על שתים, ולכן אמרו החזק במוסר... נצרה כי היא חייך!!!
קטגוריה: מעלת המוסר

נזר הבריאה

כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו, לא בראו אלא לכבודו, שנאמר (ישעיה מג, ז), כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו יצרתיו אף עשיתיו.
ואומר (שמות טו, יח), ה' ימלך לעלם ועד.

קטגוריה: פרקי אבות

עד מתי אתם פוסחים על שתי הסעיפים

אליהו הנביא הוכיח את עם ישראל לא לעבוד לשם ולאלילים אלא לבחור אם השם הוא האלקים לכו אחריו ואם העבודה זרה לכו אחריה...
קטגוריה: ימים נוראים

למענך אלקים חיים

איך זוכים לשנה טובה? איך זוכים להכתב בספר החיים? אם נוכיח לבורא עולם שאנחנו חיים למענו!
קטגוריה: ימים נוראים

אם יש דין למטה אין דין למעלה

אדם צריך לדון את עצמו תמיד כי שיש דין למטה אז בשמיים גם לא דנים את האדם.
קטגוריה: ימים נוראים
עמוד 28 מתוך 31