פרקי אבות

ביאור משניות פרקי אבות בתוספת מקורות וביאורים משולב בסיפורים ומעשיות של צדיקים.

משנה יט

27 מרס 2016  |  נצפה 1460 פעמים
הוא היה אומר: לא עליך המלאכה לגמור, ולא אתה בן חורין לבטל ממנה. אם למדת…

משנה יז

07 מרס 2016  |  נצפה 1051 פעמים
רבי אלעזר אומר: הוי שקוד ללמוד תורה, ודע מה שתשיב לאפיקורוס, ודע לפני מי אתה…

משנה יח

13 מרס 2016  |  נצפה 2567 פעמים
רבי טרפון אומר: היום קצר והמלאכה מרובה, והפועלים עצלים, והשכר הרבה, ובעל הבית דוחק.

משנה טז

29 פברואר 2016  |  נצפה 2439 פעמים
רבי שמעון אומר: הוי זהיר בקריאת שמע ובתפילה, וכשאתה מתפלל אל תעש תפילתך קבע, אלא…

משנה טו

22 פברואר 2016  |  נצפה 1781 פעמים
רבי יוסי אומר: יהי ממון חברך חביב עליך כשלך. והתקן עצמך ללמוד תורה, שאינה ירושה…

משנה יד

15 פברואר 2016  |  נצפה 1646 פעמים
רבי יהושע אומר: עין הרע, ויצר הרע, ושנאת הבריות, מוציאין את האדם מן העולם.

משנה יג

01 פברואר 2016  |  נצפה 1509 פעמים
הם אמרו שלושה דברים, רבי אליעזר אומר: יהי כבוד חברך חביב עליך כשלך, ואל תהי…

משנה יב

25 ינואר 2016  |  נצפה 1693 פעמים
אמר להם צאו וראו איזוהי דרך רעה שיתרחק ממנה האדם. רבי אליעזר אומר עין רע,…

משנה יא

18 ינואר 2016  |  נצפה 1492 פעמים
אמר להם, צאו וראו איזוהי דרך ישרה שידבק בה האדם. רבי אליעזר אומר עין הרע,…
עמוד 6 מתוך 10