הרהור של תשובה

מאת: 
קטגוריה: סיפורי צדיקים
ת. פרסום: 20 יולי 2015
כמה חשובה ומרוממת החזרה בתשובה ואפילו הרהור של תשובה. שכל מי שאינו עושה בחייו הרהורי תשובה נבילה טובה ממנו.
האדמו"ר מקלויזנבורג היה איש אלוקים קדוש ונורא כל התורה היתה בכף ידו. (בסוף ימיו היה בנתניה היתה לו הדרת פנים מיוחדת) הוא עבר את השואה והיו לו ניסיונות מאוד קשים, היה שם במסירות נפש נוראה באש ובמים. בעיירה שלו היה גם ילד יהודי שהכיר אותו שעבר גם את השואה, אחרי השואה הילד נעשה כופר. היה ידוע שהאדמו"ר אחרי השואה היה מסתובב במקומות רבים כדי להחזיר את אותם אנשים שכפרו מתקופת השואה בתשובה. אותו ילד הגיע לאמריקה ושם התחיל לרדת מדרכי התורה, הכיר שם אישה יהודית כמוהו ופחתו חנות של עסקים של יבוא ויצא והצליח ברמות גבוהים שהיו לו עסקים בכל מקום שאפשרי, מצד שני ידו היתה פתוחה למוסדות תורה. ביו הסוחרים שסחרו איתו היה אחד שקראו לו משה שהיה אחד מהעוזרים של האדמו"ר מצאנז'.

יום אחד האדמו"ר מקלויזנבורג קורא למשה ושאל אותו אם הוא עדיין בקשר עם אותו ילד יהודי שכפר ונהיה סחור ושילך ויביא אותו. משה הלך אליו והודיע לו השרבי רוצה להיפגש איתו דחוף. הוא כל כך התרגש מהותו ילד הוא מכיר אותו, אבל מה הרבי רוצה ממני. כנראה הוא צריך כסף, כנראה הוא שמע כמה התעשרתי. הלך לכספת והוציא חמישים אלף דולר שזה סכום ענק לאותו זמן.

יצא לדרכו עם נהג אל האדמו"ר מקלויזנבורג, כשהגיעו חיכה בחוץ לרבי עד שיקראו לו. משה גם הגיע לרבי ונכנסו לרבי. הרבי שמח לראות אותו בשמחה ובהדרת פנים והשיבו לפניו ואמר לו, ספר לי קצת על עצמך. אותו יהודי שכפר התחיל בשמחה ובהנאה לספר על כל הצלחתו בעסקיו על כך וכך. הרבי עצר אותו, לא שאלתי אותך איך אתה בגשמיות ובעסקים שאלתי אותך איך אתה ברוחניות, מה הסדר יום שלך. אותו יהודי כופר שמע כך וחשב, כנראה לרבי לא נעים לבקש מיד את הכסף לכן הוא מגיע מצורה עקיפה עד שיגיע לשעת כושר ויבקש את הכסף, נזרום עם הראש שלו. התחיל לספר לרבי בבוקר אני שותה כוס קפה לאחר מכן ספורט שחייה לאחר מכן ארוחת בוקר ואת העסקים שלי. יש לי משרדים ענקיים יוקרתיים אנשים מכל העולם מגיעים אלי יש לי כבוד גדול. לאחר היום עבודה אני חוזר הולך עם אשתי למסעדה וזהו ניגמר היום הולך לישון. יום שני בורסה, יום שלישי בנק, כך כל יום יש לי תעסוקה. אבל אני גם תורם למוסדות תורה תרומות גדולות ביותר, גם לרבי הבאתי חמישים אלף דולר שיצליח לפתוח את הישיבה בקלות.

הרבי קם מכסא ושאג עליו, אתה חושב שעם הצדקות שלך אתה תקנה את העולם הבא שלך, אתה אדם רע מושחת כל העברות שבעולם אתה עושה, אתה מסריח יותר מנבילה אי אפשר לעמוד במחיצה שלך. היהודי הכופר פניו נהיו כמו סיד. הרבי ביקש מעוזר שיקחו אותו מכאן. העוזר לקח אותו לנהג שלו וביקש ממנו בשקט שיעודד אותו שלא יקבל התקף. העוזר חזר לרבי והיה המום, הרי הרבי היה אדם גדול ויש סיבה למעשה זה איך צעק עליו ולמה קראתי לו בכלל. והסביר, אני מכיר אותו מהותו ילד ירא שמים עם הצלחות כאלו של כסף אפילו הרהורי תשובה לא יהיו לו. עשיתי הכל כדי לגרום לו הרהור תשובה אחד קטן שווה בשבילו את הכל.