חלב נוכרי

מאת: 
קטגוריה: סיפורי צדיקים
ת. פרסום: 24 נובמבר 2014
כמה חמור שתית חלב נוכרי שאנשים מזלזלים בה שגורמת קטרוגים וגזרות על עם ישראל.
בעיר פרשבורג (כיום ברטיסלאבה בירת סלובקיה) ששם התגורר ה"חתם סופר" רבי משה סופר (שרייבר) שהיה תלמיד חכם ענק, מאחד הפעמים שהתלמידים לומדים בלהבות אש, בחצות הלילה נכנס ה"חתם סופר" לבית המדרש, התלמידים לא הבינו. החתם סופר הסתובב בין כל התלמידים ומסתכל עליהם. מבין התלמידים היו שנים, אחד יוסף והשני זלמן, היה בניהם אש של תורה, ויכוחים... החתם סופר ניגש אליהם ואמר להם, אני צריך אתכם דחוף יש לי בשבילכם שליחות סודית בגדר פיקוח נפש, עכשיו אתך חייבים ללכת. שני התלמידים סגרו ונשקו את הגמרות ושאלו את החתם סופר מה השליחות. אמר להם, אתם חייבים ללכת לבית של המושל בעיירה, לומר לו שהרב של העיירה ביקש שיבטל את הגזרה שישנה עם היהודים. התלמידים שמעו זאת ונחרדו, שהיה ידוע לכל כמה השנאה הקיצונית והחמורה של המושל כלפי היהודים, לא רק שהייתה לו שנאה הוא גם גזר על יהודים שילכו ברחוב שלו. התלמידים לא ידעו מה לעשות איך נקיים את השליחות הזאת אפילו לרחוב שלו אנחנו לא יכולים להתקרב. אבל החתם סופר נתן בהם מבט ואמר להם, תלכו והקב"ה יהיה אתכם יחד.
התלמידים יצאו מיד, לא ידעו מה לעשות השעה כבר אחרי חצות איך נכנס לביתו זה ממש סכנה. כל דרכם הם פחדו אולי יתפוס אותם שוטר ויזרוק אותם יישאר לכלא. ובסייעתא דשמיא הצליחו להגיע תחת ביתו של המושל, עד שראה אותם השומר וצעק "יהודים, מה אתם עושים פה, אתם לא יודעים שאסור לכם להסתובב ברחוב הזה". אחד מהתלמידים אמר לו, הרבי שלנו של כל העיירה שלח אותנו לפה כדי לדבר עם המושל על כמה דברים דחופים. השומר שמע זאת התחיל לצחוק, מה אתם רוצים למוות, המושל שונא ישראל הוא לא הסתכל עליכם בכלל והמשיך לצעוק עליהם צעקות רבות.

בינתיים מרוב הצעקות של השומר, המושל התעורר משנתו פתח את החלון וצועק גם לעבר השומר, למה אתה צועק ומפריע לי לישון. ולפתע הוא רואה שני יהודים עומדים ליד השומר ולא הבין מה הם עושים פה. אמר לו השומר, בגללם אני צועק פה. אבל אחד מהתלמידים לא פחד תפס עוז ואמר למושל, כבוד המושל אנחנו לא הגענו אליך סתם ובמיוחד לא בשעות כאלה מאוחרות, שלח אותנו רב הגדול של העיירה לשליחות דחופה להגיד לך. המושל מצד אחד היתה בו סקרנות ומצד שני שנאה ליהודים עד שהסקרנות גברה וביקש מהשומר שיכניסם לחדר.
התלמידים נכנסו לחדרו וישבו. המושל ביקש מאחד העובדים שיכין קפה. כך לאחר כמה דקות מגיע ומניח לפניו כוס קפה אחת. המושל זעם, איך את הלא מתבייש ככה מתייחסים לאורחים איזה צורה זאת. חזר לאחר כמה דקות שוב עם שתי כוסות קפה. שני התלמידים לא ידעו מה לעשות, הקפה זה עם חלב, וחלב של גויים אסור (חלב נוכרי). זלמן אמר ליוסף, זה פיקוח נפש עם לא נשתה הוא יהרוג אותנו. אבל יוסף לא הסכים לשתות. המושל ראה שהם מתווכחים וזה גם סקרן אותו. אבל הם פחדו לספר. המושל גזר עליהם שחייבים לספר לו. אמרו לו התלמידים בצורה עדינה, לנו היהודים אסור לשתות חלב של גוי, שאין אנו יודעים עם זה הגיע מחלב של חיה כשרה או מחיה טמאה כמו גמל ועוד... המושל שמע את זה התחיל לצחוק, אני שותה רק מפרות, נראה לכם חסר לי פרות. אבל עם אתם מתעקשים מיד קרה למשרת "יואן". עוד כשיואן הגיע לפני שהמושל דיבר התנצל, בטח אתם כועסים שיש טעם מוזר בחלב, פשוט החלב של הפרה ניגמר לי אז לקחתי חלב שהנקבה של החזיר. המושל נבהל גירש את יואן ואמר להם, התורה שלכם תורת אמת, ממש פלא פלאים, מה הרב שלכם רצה. אמרו לו, הרב ביקש שתבטל את הגזרה שיש לך על היהודים. המושל יצא מדעתו, איך הרב יודע, הגזרה הזאת אני יושב שעתיים על המטה וכותב על דף מה לגזור על היהודים, עוד לא אמרתי אותה לאף אחד עד הבוקר, איך הוא יודע זאת. מיד הלך הביא את הדף וזרקו לאש, הגזרה מבוטלת.

התלמידים חזרו לחתם סופר בדיוק הוא סיים את התהילים. אמר להם, דעו לכם היתה גזרה קשה על עם ישראל משום שהיו מזלזלים על חלב של נוכרי, אם אתם הייתם שותים מקפה של הגוי והייתם מזלזלים בה הגזרה היתה יוצאת לפועל. אבל בגלל שמסרתם את עצמם על כך התבטלה הגזרה בשמים ומכך התבטלה גם אצל המושל. זכותו יגן עלינו אמן.