גילגול של כלב

מאת: 
קטגוריה: סיפורי צדיקים
ת. פרסום: 10 נובמבר 2014
כמה חמורה והתעסקות באש מצוות "בין אדם לחברו" שיכולה להשפיע על האדם אפילו לאחר מותו.
בירושלים לפני אמה שנה היה יהודי אחד ירא שמים גדול ששמו היה "שלום הגיבור". הוא היה מדקדק נורא בתורה ובמצוות, אבל אחת המצוות הגדולות שלו הייתה שהוא היה מתעורר שעה לפני הנץ ויוצא לירושלים ומסתובב בין כל הסמטאות ומעיר את התושבים לתפילה "יהודים כמו לעבודת הבורא" כך היה מנגן, כולם היו קמים. היו אנשים שהתלוצצו עליו על מה שכתוב בפסוק "ונתתי שלום בארץ ושכבתם ואין מחריד" אחרי ששלום יהיה באדמה (יפטר) "לא יהיה מחריד" לא יהיה מי שיפריע לנו יותר.

כך היה יום יום הולך בכל הסמטאות ומעיר את היהודים לתפילה. יום אחד שלום הולך בין הסמטאות, עמד יהודי אחד שפרש מהתורה והיה מן המשכילים, לקח מי טינופת ושפך עליו, שלום היה יהודי גדול לא התייחס והמשיך בדרכו. כהגיע לביתו כולם ראו את זה ובאותו יום המשכיל מת. אבל המשפחה לא קישרה את המוות להשפלה של שלום. למחרת שלום כהרגלו יוצא בשעות הבוקר להעיר את היהודים לעבודת הבורא, כשהגיע לביתו של אותו יהודי שפרש, הוא רואה כלב שחור גדול. הכלב הגיע לשלום התחיל ללקק לו את רגליו ולאן שהוא הולך, הכלב הולך מאחוריו. כך היה כל בוקר, הכלב מסתובב איתו, וכשמסיים להעיר את כולם הכלב חוזר למקומו. האנשים התחילו לראות את זה, התפלאו אולי זה אותו יהודי שפרש והתגלגל באותו כלב. יום אחד המשפחה של אותו יהודי משכיל, הגיע לאוזניהם השמועה שנשמתו התגלגלה בכלב, הם נגשו אל הכלב ואחד מהם קרא לכלב בשמו הפרטי של הנפטר, הכלב התחיל לקפוץ לעברו של החלון שממנו הוא שפך את המי טינופת על שלום הגיבור ונבח וילל כדי שיבינו שבאמת זה הוא.

שלום כשראה את כל זה, הלך לבית דין בירושלים וסיפר להם את כל הסיפור, היה מוזר בעיניהם, שלום הביא אנשים שיוכיחו זאת. כששמעו כך הדיינים, קראו למשפחה ואמרו להם, שצריך לעשות תיקון בשבילו, תדאגו להביא עצי הסקה לבתי כנסת לחמם את המקום מהקור וגם שתיה חמה למתפללים. למחרת, שלום הגיבור כהרגלו יוצא בבוקר מוקדם להעיר את היהודים לתפילה, והוא שוב רואה את הכלב נמצא ליד ביתו של המשכיל, ניגש אליו ואמר לו, "דע לך בשם רבני ירושלים שהנשמה שלך כבר תוקנה ואני מוחל לך בלב שלם" הכלב נבח בקול רם וברח, מאותו יום לא ראה אותו יותר.