הזכיה הגדולה

מאת: 
קטגוריה: סיפורי צדיקים
ת. פרסום: 05 נובמבר 2014
סיפור יפה על רבי משה רוטנברג שהיה עני מרוד אפילו פרוטה לא היתה לו להאכיל את בניו לימים זכה לעושרו באמונתו לאדמו"ר מקוצק.
היה תלמיד חכם גדול יהודי ירא שמים גדול רבי משה רוטנברג, הוא היה בעל חסד גדול. הוא היה קשור לאדמו"ר מקוצק והיה מתייעץ איתו בכל עניני החסדים. כשהתחתן היתה לו משפחה מרובת ילדים ולא היה לו מה לאכול,רבי  משה הלך לאדמו"ר מקוצק ואמר לו, רבי אני לא יודע איך להתקיים אין לי מה לתת לילדים לאכול. אמר לו הרבי, פרנסה זאת הבעיה שלך? בכל דור היה שר מסוים בעיר "ורשא" שהוא אחראי למכרז, לך ותכנס גם למכרז. לרבי משה אפילו פרוטה לא הייתה לו אבל היתה לו אמונת חכמים אם הרב אמר ללכת אני הולך, לא חושבים פעמיים, וכך נסע לורשא.

כשהגיע לורשא כולם היו שם אנשי מסחר עשירים, פתאום רואים אדם אחד עם בגדים פשוטים שאלו אותו "מי אתה? נראה דלפון מסכן, רוצה להרוויח במסחר אנשים חזקים כמונו" וכולם צחקו. רבי משה לא התייחס אליהם. לאחר כמה רגעים נכנס השר בהכרזה "מי זה משה חיים רוטנברג, הוא נמצא פה?" רבי משה לא הבין אבל השר הסתכל עליו ושאלו שוב "אתה מעיר מגנצ'יב". רבי משה התפלא בדף כתוב רק את השם, לא היכן נולדתי. השר קרא לו להיכנס פנימה התיישבו והתחיל לספר לו סיפור.

היה רוסי אחד בחור צעיר שהוריו גרו בכפר גסי רוח מגושמים, אותו בחור לא רצה להיות כמו הוריו ויצא לעולם הגדול עד שמצא במקום אחד עבודה להיות רועה צאן. כמדי יום ביום לקח את הכבשים לרעות בשדות כך היה הולך וחוזר כל היום. יום אחד כשהוא יוצא כהרגלו לרעות עם הכבשים, בספירתו היומית רואה שנעלמה לו כבשה אחת, אותו רוסי התחיל להילחץ וחיפש רבות אבל למרות כל החיפושים הגדולים הוא לא מצא אותה. אותו בחור רוסי התחיל לפחד פחד מוות גם יפטרו אותו יכו אותו ולא יתנו לו את  הכסף שצריך לקבל. כל הדרך בכה בכה בדמעות רבות עד שעצר אותו יהודי אחד ושאלו בשלומו והבטיח שיעזור לו. סיפר לו שנעלמה לו כבשה ולא יודע מה לעשות ופוחד שיתנו לי מכות ויפטרו אותי וגם לא יקבל את המשכורות, והמשיך לבכות. שאל אותו היהודי, מתי אתה צריך להחזיר את הכבשה? הרוסי לא הבין, אבל אמר לו בשקיעה. ישר כששמע זאת היהודי הלך לאסוף כסף מהיהודים והביא לו את כל הכסף. לקח הרוסי את הכסף הודה לו בהערכה ורץ לקנות כבשה כאילו שום דבר לא קרה.

אמר לו השר לרבי משה, אני אותו רועה צאן ואתה זה שהצלת אותי הגיע הזמן שאני יפרע לך. יצא השר לכל האנשים שנכנסו למכרז והודיע להם בצער שכל המכרזים זכה בהם היהודי הזה. מאותו יום כל מכרז שהגיע השר קרה לרבי משה ונתן לו את הכסף.